บรรยากาศรับปริญญา วันที่ 17.ส.ค 2565

คณะและหลักสูตร ปริญญาตรี / ปริญญาโท เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่มีเวลาก็จบได้


ปริญญาตรี รับเทียบโอน รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี
ปริญญาโท สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี
จบปวส.เรียนต่อปริญญาตรีออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ รับสมัครทั่วประเทศ โทร.085-2270899 E-mail : wtujiraporn@gmail.com ID Line : wtuonline